Saarde valla 2016. a. koolinoorte jõuluturniir

Võistluse juhend

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu Saarde vallas; tõsta noormängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni, selgitada välja Saarde valla 2016 a noorte meistrid neidude noormeeste hulgas (kuni 19-aastased, st sündinud 1997 a ja hiljem).

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Saarde valla 2016. a. koolinoorte jõuluturniir koroona üksikmängus toimub Tihemetsa Spordihoones 18. detsembril 2016 a, algusega kell 10.00. Võistlejate nimeline registreerimine toimub Tihemetsa Spordihoones võistluspäeval kella 9.30- 9.50 ja võistlejate loosimine kell 10.00. Võistluse peakorraldaja Viire Talts.

OSAVÕTJAD

Saarde valla 2016. a. koolinoorte jõuluturniirist saavad osa võtta kõik Saarde vallas elavad või õppivad noored. Jõuluturniirile lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

Koolinoorte jõuluturniiri korraldab ja viib läbi MTÜ Sookuninga. Mängitakse Eestis alates 01.01.1995 a kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.
Mängitakse vastavalt võistlejate arvule, kuni 10 võistleja korral turniirisüsteemis. Enama võistlejate arvu korral mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis.
Kõik mängud toimuvad parem 2 geimist (2:0 või 1:1 seisuni) ja isiklikule kaardile annab võit 2, viik1 ja kaotus 0 punkti. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab turniirisüsteemis mängimise korral paremuse omavaheline mäng (omavahelised punktid), järgneb Bergeri koefitsient ja geimide üldine vahe. Šveitsi süsteemis mängimise korral arvestatakse Bucholzi, järgnevad Bergeri ja progresseeruv koefitsient. Suurema koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha. Ringsüsteemi korral otsustab võrdsete punktide korral paremuse omavaheline mäng(ud), Bergeri koef ning geimide vahe ning suhe.

INVENTAR

Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. Mängitakse korraldaja poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

MTÜ Sookuninga autasustab sümboolikaga medalite ja diplomitega kolme paremat neidu ja noormeest.
Vähemalt 4 võistleja olemasolul on korraldajal õigus välja panna eriauhindu ja autasustada eraldi nooremaid vanusegruppe.

ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.