EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

80001 Pärnu pk 51. Tel 52 06 092.
Reg nr 80094660
a/a 10902000927006 SEB

Eesti 2020 a (XXXV) KOROONA VÕISTKONDLIKE MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades, tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni.
Selgitada välja Eesti 2020. a parim klubi ( võistkonnas 8 meest ja 2 naist ).

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti 2020 a meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Orissaare Spordisaalis 15. veebruail 2020 a. Algus kell 10.15.
Võistkondade registreerimine toimub kohapeal võistluspäeval kella 09.30- 09.45.
Esindajate osavõtul loosimine kell 10.00.
Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistkondade ülesandmislehti, kus võistkonna laudade järjestus peab vastama mängijate kvalifikatsioonile (kõrgema järguga mängijad eespool).
Võistkonna ülesandmislehel peab olema märgitud Võistleja nimi, sünniaasta, kehtiv järk ning arsti kinnitus võistleja lubamise kohta võistlustele. Selle puudumisel lubatakse võistlema ka võistlejad, kes ülesandmislehel kinnitavad allkirjaga, et vastutavad ise oma tervise eest.
Mehed on võistkonnas naistest eespool laudadel, ka naiste kõrgema järgu korral. Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on võistkonnalt 40 .- (nelikümmend) eurot.

OSAVÕTJAD

MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubid liikmed ja on tasunud EKML-ile 2020 a liikmemaksu (klubide liikmemaks 20 eurot ning võistlejatel 3 € täiskasvanu ja 1 € noortel, sündinud 2002 ja hiljem). MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid ühe klubi võistkonnad mängivad omavahel avavooru(de)s. MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos MTÜ Saare Mäng Koroonamänguklubiga, peakohtunik Guido Trees ja võistluste kohtunikekoguga. Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi. MV mängitakse turniirisüsteemis kuni 10 võistkonna korral, võitjaks tuleb enam punkte kogunud võistkond.
Võrdsete punktide arvu korral otsustab võistkondade omavaheline mäng, selle võrdsuse korral on eelis enam matsivõite saavutanud võistkonnal, selle näitaja võrdsuse korral otsustab Bergeri koefitsient. Selle võrdsuse korral otsustab 1. laua tulemus, võrdsuse korral naiste 1. laud, võistkonna 2. laud , 3. jne . Kuni 4 võistkonna korral mängitakse võistkondade vahel 2 ringi, kusjuures teises ringis mängib 1. laud vastaste 2. lauaga, 2.-vastaste 1, 3.-4 jne, jne
Mängitakse "parem 6 geimist” (4:0, 4:1, 4:2 või 3:3 seisuni) ja võistkonnale annab iga mängija võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.
Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat võistkonda.

MAJANDAMINE

Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga.
Spordihoone lähistel, ca 150 m on avatud kauplus.

ÜLDISELT

Võistluse peakorraldaja Gunnar Vaho, läbiviija MTÜ Saare Mäng. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.